Servicii si prețuri

Preţurile la toate tipurile de servicii sunt indicate în U.C.

Plata se efectuează în lei la cursul oficial de schimb valutar, stabilit de BNM, la data plăţii.

Vă propunem să achiziţionaţi certificat cadou.

Top